De Dieze 28 - 3448 CP Woerden - Tel: 06-25 24 36 15 -

Over diensten

Hier vindt u een overzicht van de diensten die TIES schilderwerken u kan aanbieden. Deze diensten zijn voor zowel particulieren als voor bedrijven.

over offertes

Eerder op de site maak ik melding van duidelijke offertes. Belangrijk is dat u als klant duidelijkheid heeft wat u krijgt voor uw geld. Daarbij is niet alleen wat wij bespreken van belang, maar ook uw inzicht in de te verrichten werkzaamheden. Om die reden stel ik een offerte op waarin duidelijk (dus met inzicht in het vakjargon) wordt aangegeven welke werkzaamheden wel en welke niet worden uitgevoerd. Daarnaast vind ik het normaal als klanten vragen hebben, graag spreek ik die met u door. Het is niet alleen voor u, maar ook voor mij, belangrijk te weten wat u kunt verwachten. Immers de uitgave die u doet moet ook resultaat opleveren: door het uitvoeren van onderhoudswerk wordt de levensduur van uw bezit verlengd en bereik ik mijn doelstelling met het vergroten ervan.

over btw

Het is goed nog eens te benadrukken dat particulieren tegen het LAGE btw tarief diensten van schilders kunnen afnemen. Nu is dit een uitzonderingsregel voor schilderwerk aan woonhuizen ouder dan 15 jaar ( en moet ik u vragen een ouderdomsverklaring te tekenen. Dat is een eis van de belastingdienst ). Naar verwachting zullen de te verwachten EU regels verder gaan en zullen alle objecten hieronder vallen. Hiervoor moeten we nog even afwachten wat onze regering besluit over deze verruimende maatregel. Met de huidige gunstige btw regeling en toekomstige nog gunstiger regeling hoeft u het onderhoud niet uit te stellen.