De Dieze 28 - 3448 CP Woerden - Tel: 06-25 24 36 15 -

Informatie voor de klant

Mijn visie is om te bouwen aan een duurzame relatie met mijn klanten. Duurzaam in de zin van geleverde kwaliteit van dienst, product en tevredenheid van de klant. Hierbij staan voor mij de wensen van de klant voorop.

Klantencontact

Het opbouwen van een goede relatie kan alleen wanneer er ook goede communicatie is. Ik communiceer regelmatig, waarbij gesproken wordt over de al uitgevoerde werkzaamheden, lopende werkzaamheden en mogelijke oplossingen. Hindernissen zijn er altijd. Door tijdig zaken met elkaar door te spreken kunnen deze hindernissen uit de wereld worden geholpen.

Klachtenregeling

Mijn beleid is erop gericht klachten direct op te lossen. Daarbij ga ik niet uit van mijn of uw gelijk, visie is dat uw klacht wordt opgelost. Ook hier geldt de klant is koning. Van de klant vraag ik wel een eerlijk standpunt.

Bereikbaarheid

Overdag en 's-avonds bereikbaar. Mijn telefoonnummer is 06-25 24 36 15. Na ontvangst van uw eventuele voice-mail wordt u zo spoedig als mogelijk teruggebeld. Mijn bereikbaarheid tijdens feestdagen en vakantie laat ik weten, we werken samen immers aan een tijdsplanning.

Nakomen van afspraken

Ik streef ernaar om zoveel mogelijk vragen en opdrachten direct concreet te verwerken. In mijn vak speelt het weer een grote rol. Planningen voor uit te voeren werk kunnen hierdoor uitlopen met de consequentie dat er projecten opgeschoven worden. Maar altijd staat voorop dat afspraak afspraak is, en goede planning en overleg altijd oplossing biedt. Juist daarom is communicatie tussen de klant en mijzelf belangrijk.